formacio bonificada cabecera CAT

Sap que del Fons Europeu té assignat un crèdit per prendre sense cost al seu personal?

Ho tenen totes les empreses sigui quin sigui el nombre de treballadors i es pot gastar de forma individual o en grup.

Aquest crèdit s'assigna de forma anual i té vigència fins al 31 de desembre. Calculem, Gestionem i Tramitem les bonificacions perquè inverteixi el crèdit en Formar el seu personal fàcilment i sense cost perquè no es perdi el crèdit.

Moltes empreses es beneficien, però també moltes, per desconeixement o per la dificultat de la seva tramitació, no l'aprofiten. No ho deixi perdre cap any més.

A través de la reglamentació establerta en el REIAL DECRET 395/2007, de 23 de març que regula el subsistema de formació professional per al treball. Tàndem facilita a les seves empreses clients les gestions necessàries perquè aquestes puguin bonificar (totalment o parcialment) la formació oferta als seus treballadors mitjançant l'aplicació de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació.

Les empreses, hem de tenir present que la formació, a més de millorar les capacitats professionals i el desenvolupament personal dels nostres treballadors, constitueix un objectiu estratègic per a reforçar la productivitat i competitivitat de les empreses en un entorn en constant canvi.

Com es calcula el crèdit de què disposa anualment?

El crèdit resulta d'aplicar a la quantia ingressada per l'Empresa en concepte de quota de formació professional durant l'any natural anterior, el percentatge que s'estableix a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Passos a seguir:

1

Agafem els TC1 de l'any natural anterior (els 12 mesos de l'any), sumem les caselles 501 i 502 corresponents a la cotització de les Bases de desocupació, Fons de Garantia Salarialy Formació Professional.

2

De la quantitat resultant es calcula la quota exacta que ha de pagar en concepte de Formació Professional, que correspon al 0,7%.

3

Es calcula la mitjana de la plantilla de l'empresa.

4

A la quantitat o quota de Formació Professional se li aplica el percentatge que, sobre la base de la plantilla mitjana dels treballadors, s'estableix en la Llei de Pressupostos de l'Estat.

5

La recuperació dels diners és immediata a la presentació del següent TC1.

 

Estic interessat

 
 • Cambra Reus Vermell
 • CAMPA
 • CERES
 • COASA
 • CUINAGESTIO
 • DOINA
 • PROTEGO
 • NanoTech
 • neteges-jornet li1
 • fontbote
 • golf aiguesverds
 • logowink
 • Ass Viveristes-tarragona