consultoria financera CAT

Anàlisi d'estats financers d'acord al gir de l'empresa, orientats a que es prenguin les decisions adequades que permetin incrementar rendibilitat de l'empresa i fer mesurable el creixement projectat.

agregar valor

El seu comptabilitat actual
afegeix valor a les operacions
diàries de la seva empresa
o és una despesa addicional?

informes gerenciales

Li lliuren mensualment
informes gerencials
que serveixin per a la
presa de decisions?

rentabilidad

Coneix la rendibilitat
de cadascuna de
les seves línies de productes?

Serveis de Consultoria a mida de les seves necessitats:

 • Estudi de viabilitat econòmica d'un projecte d'inversió.
 • Elaboració de pressupostos.
 • Preparació de projeccions a diversos anys d'Estats Financers i fluxos de caixa d'un negoci en marxa.
 • Anàlisi de solucions per a empreses en crisi.
 • Outsorcing Financer.
 • Solucions de Finançament i negociació bancària.
 • Staff in situ de personal comptable.
 • Cambra Reus Vermell
 • CAMPA
 • CERES
 • COASA
 • CUINAGESTIO
 • DOINA
 • PROTEGO
 • NanoTech
 • neteges-jornet li1
 • fontbote
 • golf aiguesverds
 • logowink
 • Ass Viveristes-tarragona